Wyniki wyszukiwania dla frazy: Protokół Komisji Skrutacyjnej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5.12.2006 r. o godzinie 9.00 w Ratuszu odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Brzegu z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad sesji.
2) Wnioski do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2006 roku.
4) Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
5) Przyjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
6) Złożenie ślubowania przez Burmistrza.
7) Przedstawienie projektu budżetu miasta Brzeg na 2007 rok.
8.) Przyjęcie uchwał w sprawie powołania składów Komisji Stałych Rady:
a) Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego;
b) Komisja Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
c) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji;
d) Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Rodziny;
e) Komisja Rewizyjna.
9) Zatwierdzenie Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych Rady:
a) wybór Komisji Skrutacyjnej;
b) przyjęcie regulaminu głosowania;
c) przeprowadzenie głosowania;
d) przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
10)Wolne wnioski i informacje.
11)Zamknięcie obrad sesji.

Serdecznie zapraszam
mieszkańców miasta do wzięcia udziału

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu
Andrzej Ogonek


A już kompletnie nie rozumiem końcówki zebrania.
Do protokołu Krzysztof Chmielewski zażądał dodania, iż Zarząd głosował przeciwko komisji rewizyjnej.
Cóż, też jestem ciekaw powodów, tym bardziej że nie mógł nie widzieć jak głosowaliśmy.

Na marcowym Zebraniu opozycja wysiedziała na sali do 22:00, dzięki czemu bezsensowną i krótkowzroczną zmianę w planie gospodarczym przegłosowano głosami ośmiu mieszkań przeciwko czterem (na oko, komisja skrutacyjna spędzała czas na pogawędkach) - większość rozsądnych* ludzi dawno już wówczas Zebranie opuściła. Wczoraj Krzysiek Chmielewski przez godzinę zajadle udowadniał, że jego poprawki nie można już zmienić, bo ok 19:30 na sali byli ludzie, którzy propozycję głosowania uchwały o odwołaniu Zarządu odrzucili głosami w stosunku 9:1 (Przeciw:Za).

Krzysztofie, swoją poprawkę zdołałeś obronić, na Zebraniu Twoja wersja uchwały otrzymała poparcie 182/10000, przeciw głosowało 813/10000 udziałów; czas chyba na przedstawienie korzyści, jakie Wspólnota odniesie z planu gospodarczego z zaliczką 90gr/mkw.

ad *) tak, w tym konkretnym przypadku rozsądek utożsamiam z odrzuceniem krzyśkowej zmiany do planu gospodarczego

To powiedz mi, czy wybór Rady powinien być protokołowany w protokole zebrania, czy protokole komisji skrutacyjnej?

W każdej organizacji członkowskiej gdzie jest głosowanie tajne wybiera się komisję skrutacyjną albo inaczej zwaną komisją uchwał i wniosków, która ma za zadanie otworzyć urnę, przeliczyć wszystkie głosy, sporządzić protokół z wyboru, ogłosić wynik głosowania, który jest uchwałą.

Taka procedura jest wszędzie: stowarzyszenia, spółdzielnie, partie, rady miejskie itd...

Nie było protokołu komisji skrutacyjnej ?

Moim zdaniem można to również uzasadnić tym, że wyobraźmy sobie wybory. Każdy oddaje głosy na swoich kandydatów, można zawsze skreślić kilka osób. Komisja skrutacyjna ogłasza protokół z wyborów i wyczytuje wybrane osoby.

Teraz każdy z głosujących jest zadowolony, że został wybrany jego kandydat, ale jest niezadowolony, że został wybrany do składu ktoś inny. Wówczas może dojść do sytuacji, że walne nie podejmie w głosowaniu jawnym uchwały o wyborze konkretnych osób.

Co w związku z taką sytuacją? Są wyniki wyborów i wybrane osoby, ale nie ma większości aby podjąć uchwałę.

Dlatego aktem decydującym są same wybory i protokół komisji skrutacyjnej, a nie uchwała.


To jest cały kontekst tej wypowiedzi. Opisywałem sytuację zupełnie abstrakcyjną, aby udowodnić, iż wynik wyborów jest ważny, natomiast uchwała potwierdzająca w szczególnych przypadkach nawet nie ma sensu bytu.

W przypadku rzeczywistych wyborów w CzSM nie odważyłbym się napisać, iż teraz wszyscy są zadowoleni, bo ich kandydat został wybrany. Na pewno jest grono osób niezadowolonych, ponieważ ich kandydat przepadł. Wybory mają swoje prawa.

Warto chodzić na wybory i warto głosować. Warto wyrażać swoje zdanie i warto krytykować.


Czy skład Rady Nadzorczej SM jest prawidłowy? Czy sekretarz ZW jest wyrocznią prawną? Z protokołu komisji skrutacyjnej WZ wynika, że niektóre osoby nie powinny być w Radzie Nadzorczej a SĄ!!! Że powinny być wybory uzupełniające a ich nie było! O czym to świadczy w stosunku do Sekretarza i Przewodniczącego WZ? To wygląda na prze...t Patrz na załączniki i analizuj !!!!

i zobacz jak wygląda protokół Zebrania Walnego dotyczący zagadnienia wyborów do RN Mamy super prawnika z sekretarza, a na marginesie to komisja skrutacyjna chyba dobrze liczyła głosy tylko sekretarz nie potrafi prawidłowo interpretować wyników głosowania. Zobaczymy co orzeknie Sąd w tej sprawie. Takich "kwiatków" jest więcej zrealizowanych przez prowadzących zebranie walne. Z protokołu wynika , że na tym zebraniu zabierał głos publiczne i to wielokrotnie jakiś prawnik /w obecności prawnika S-ni/co jest naganne z jego strony Chyba powinno się pokazać cały protokół z Walnego, żeby wszyscy mogli sobie poczytać

Komunikat Komisji Skrutacyjnej.
W dniu 3.09.2006 r. w Nowym Targu odbyły się wybory delegatów, reprezentujących klasy modeli terenowych, na Walny Zjazd Sekcji Samochodowej przy CKM ZG LOK w Warszawie.
Wyniki głosowania.
1. Arkadiusz Gajzler - 35 głosów.
2. Janusz Cieśliński - 33 głosy.
3. Wojciech Brudnik - 33 głosy.
4. Michał Karpiński - 28 głosów.
5. Piotr Błazucki - 24 głosy.
6. Marcin Augustynowicz - 21 głosów.
7. Łukasz Malinowski - 17 głosów.
8. Janusz Potępa - 8 głosów.
9. Artur Książek - 6 głosów.
Delegatami na Walny Zjazd Sekcji zostały wybrane osoby zajmujące miejsca od 1 do 5 włącznie.
Z zebrania sporządzony zostanie protokół, który zostanie publicznie ogłoszony do wiadomości wszystkich zawodników.
Komisja Skrutacyjna:
1. Wiesław Groszkowski.
2. Władysław Dudzewicz.
3. Marian Kala.

Komunikat Komisji Skrutacyjnej.
W dniu 3.09.2006 r. w Nowym Targu odbyły się wybory delegatów, reprezentujących klasy modeli terenowych, na Walny Zjazd Sekcji Samochodowej przy CKM ZG LOK w Warszawie.
Wyniki głosowania.
1. Arkadiusz Gajzler - 35 głosów.
2. Janusz Cieśliński - 33 głosy.
3. Wojciech Brudnik - 33 głosy.
4. Michał Karpiński - 28 głosów.
5. Piotr Błazucki - 24 głosy.
6. Marcin Augustynowicz - 21 głosów.
7. Łukasz Malinowski - 17 głosów.
8. Janusz Potępa - 8 głosów.
9. Artur Książek - 6 głosów.
Delegatami na Walny Zjazd Sekcji zostały wybrane osoby zajmujące miejsca od 1 do 5 włącznie.
Z zebrania sporządzony zostanie protokół, który zostanie publicznie ogłoszony do wiadomości wszystkich zawodników.
Komisja Skrutacyjna:
1. Wiesław Groszkowski.
2. Władysław Dudzewicz.
3. Marian Kala.


Cieszę się że rozsądne osoby zostaly wybrane, czekamy teraz na klasy elektryczne a potem spalinowe on-road

wiktor nie denerwuj się oficjalnie pracuje charytatywnie, nieoficjalnie przy takim podejściu zarządu do sprawozdania finansowego nie dowiesz się ile nasz to kosztuję.Mieszkania nie ma na bank a żebyś słyszał jak tłumaczyła się dlaczego w związku z tym figurowała na liście Wspólnoty i to że się tam podpisywała jako właścicielka to dopiero cyrk ,ale zebranie miałobyć nagrywane więc może poproś o protokół zebrania i kasetę do niego to się dowiesz ale nie pędż tak szybko bo wszystkie narzędzia były i są w ich rękach sama jestem ciekawa jak to będzie wyglądało.Mnie intryguję bardziej pytanie co stało się z 468tys.zł co do których w zeszłym roku podjęto uchwałe oczywiście w trybie indywidualnym wojując z komisją skrutacyjną o prawo zbierania tych głosów,zastraszając nawet komisję.Z tych pieniędzy ztego co przedstawili,powstała tylko stacja uzdatniania wody za ok.60tys. więc pytam na co poszło 400tys.może to wyjaśni pracę charytatywną

wiktor nie denerwuj się oficjalnie pracuje charytatywnie, nieoficjalnie przy takim podejściu zarządu do sprawozdania finansowego nie dowiesz się ile nasz to kosztuję.Mieszkania nie ma na bank a żebyś słyszał jak tłumaczyła się dlaczego w związku z tym figurowała na liście Wspólnoty i to że się tam podpisywała jako właścicielka to dopiero cyrk ,ale zebranie miałobyć nagrywane więc może poproś o protokół zebrania i kasetę do niego to się dowiesz ale nie pędż tak szybko bo wszystkie narzędzia były i są w ich rękach sama jestem ciekawa jak to będzie wyglądało.Mnie intryguję bardziej pytanie co stało się z 468tys.zł co do których w zeszłym roku podjęto uchwałe oczywiście w trybie indywidualnym wojując z komisją skrutacyjną o prawo zbierania tych głosów,zastraszając nawet komisję.Z tych pieniędzy ztego co przedstawili,powstała tylko stacja uzdatniania wody za ok.60tys. więc pytam na co poszło 400tys.może to wyjaśni pracę charytatywną


Te 460tys. to były przecież pieniądze nasze, członków wspólnoty. Powinny być nam zwrócone.Nawet jeśli mieli uchwałę to nie mogą rozporządzać pieniędzmi tych, którzy się nie podpisali.Gdyby tak było to banki mogłyby sobie uchwalać, co będą robili z pieniędzmi swoich klientów, np. tych na ich kontach. 460 ts. to około 1,90PLN/udział, czyli jak ja mam 1100 udziałów powinienem dostać zwrot 2090PLN!!!.NIEŹLE.

ZAWIADOMIENIE
Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki zgodnie z punktami 22, 23, 24 Statutu informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 22.10.2005. na godz. 18:00 w Sali konferencyjnej przy Ul. Olimpijskiej 5

Proponowany porządek obrad:
1.Rozpoczęcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór komisji skrutacyjnej i sekretarza.
5.Odczytanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
6.Odczytanie i zatwierdzenie sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia.
7.Odczytanie i zatwierdzenie sprawozdania z rocznej działalności finansowej Zarządu Stowarzyszenia.
8.Odczytanie i zatwierdzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
9.Udzielenie absolutorium Zarządowi i Prezesowi Stowarzyszenia.
10.Zmiany w Statucie Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki.
11.Wybory:
a.Prezesa Zarządu,
b.Zarządu Stowarzyszenia,
c.Komisji Rewizyjnej.
12.Głosowanie nad proponowanymi uchwałami.
13.Wolne wnioski.
14.Zakończenie zebrania.

Masz rację, to powinno być w formalnych...

Oddział/Koło założyć może co najmniej 5 osób, które mają ukończone 16 lat;
Należy uzyskać zgodę księdza biskupa lub księdza proboszcza;
Ksiądz opiekun i młodzież powinni skontaktować się z Zarządem Diecezjalnym;
Później zorganizować należy Walne Zebranie Członków Założycieli (którymi się stajecie) i Wybory Kierownictwa Oddziału (Koła) KSM;
Protokół z wyborów należy odesłać na adres biura KSM;
po otrzymaniu oficjalnego potwierdzenia rozpocznie się wasza praca w Stowarzyszeniu;
Członkowie założyciele nie muszą przechodzić półrocznego stażu kandydackiego, aby stać się członkami organizacji. Mają jednak obowiązek przejść drogę formacji przewidzianą dla kandydatów.

W tym wszystkim my możemy pomóc w wysyłaniu dokumentów, no i w ich sporządzaniu, a także możemy robić za ... komisję skrutacyjną, albo ogólnie nadzorować to, co sie będzie działo na zebraniu założycielskim( tak jak to było kiedys u nas) Co do dokumentów to jeszcze pogrzebię, chyba że ktos bedzie wiedział coś wcześniej... Gotów!

Jedną ze zmian w ustawie o spółdzielniach jest propozycja zlikwidowania Zebrań Przedstawicieli i zastąpienie ich częściowymi Walnymi Zgromadzeniami.
Ja temu pomysłowi mówię "nie" i jeszcze raz "nie".
Nie jestem prawnikiem, ale zebrań w spółdzielni odbyłam i prowadziłam sporo.
Muszę się przyznać, że nie widzę możliwości przeprowadzenia głosowań etapami z wieloma komisjami skrutacyjnymi - szczególnie: udzielenia absolutorium zarządowi, odwołań i wyborów nowych członków zarządu i rady nadzorczej,
sporządzenia jednoznacznego protokołu itd.
Kto sporządzi protokoł zbiorczy, w jakim czasie od ostatniego zebrania?
Kiedy i jaką drogą o wynikach głosowań zostaną powiadomieni członkowie spółdzielni?
Widzę tutaj danie grupie zarządzającej możliwości do krętactwa i fałszowania wyników głosowań, zwłaszcza tajnych.
Czy podzielacie Państwo moje obawy?

Nigdy nie wiedziałem (nikt nie wiedział) w szkole ,co to takiego komisja skrutacyjna ,a ciągle ją przy wszystkich okazjach powoływano. I mimo ,ze nikt nie wiedział ,co to takiego ,jakoś te komisje funkcjonowały - mętny protokół ,zliczenie czego popadło i gut.
Czy tak właśnie funkcjonuje Forum?? ,bo ja już nie wiem ,komisarze,moderatorzy,administratorzy,Janek,skarbnicy.....

Na wczorajszym posiedzeniu było 28 parlamentarzystów. Za opytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu głosowało 4, przeciw 13, wstrzymało się 7. (Tak, wiem, że sie to nie sumuje- to wynik podany przez Komisję Skrutacyjną). Nie jest to więc opinia parlamentu, raczej grupki parlamentarzystów

Rito, zauważ proszę, że część osób mogła sobie po prostu wyjść! To, że ktoś się podpisał na liście obecności nie oznacza, że wytrwał do końca tej dyskusji.
Co do opinii - uważam, że jest to mimo wszystko opinia PS UW! Grupka parlemntarzystów mogła się spotkać na kawie i zaopiniować budżet w taki bądź owaki sposób. Jeśli jednak ta grupka parlamentarzystów podejmuje taką opinię na posiedzeniu PS UW, to w protokole chyba znajdzie się informacja, że PS UW zaopiniował preliminarz negatywanie a nie, że zrobiła to grupka parlamentarzystów (nie wiem czy się precyzyjnie wyraziłam, ale ranek jeszcze )

Nie za bardzo też zrozumiałam pytanie Marszałka dotyczące tego czy Komisja Rewizyjna zaopiniowała ten preliminarz. Moim skromnym zdaniem takie pytanie powinno być skierowane do Parlamentarnej Komisji Budżetu i Finansów (dokładnej nazwy tej Komisji nie pamiętam )

Pozdrawiam

Niniejszym informuję wszytskich członków KOła Prawa i Finanse w Łodzi, iż zebranie wyborcze odbędzie się w w dniu 05 czerwca o godznie 18:00 al. KOściuszki 48
Prosze o potwierdzenie obecności oraz ewentualne uwagi co do porządku obrad.
POzdrawiam serdecznie,
Patrycja Ziółkowska
Tymczasowa Przewodnicząca KOła
Plan Zebrania Wyborczego
Koła Prawa i Finansów
05.06.2007, godzina 18:00

1) Otwarcie Zebrania Wyborczego
2) Wybór Przewodniczącej oraz Sekretarza Zebrania
3) Przyjęcie porządku obrad
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Wybór Przewodniczącej Koła
6) Liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
7) Wybór pozostałych członków Zarządu (wiceprzewodniczącej, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków Zarządu)
8) Liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
9) Odczytanie protokołu przez Komisję Skrutacyjną
10) Wolne wnioski
11) Zakończenie Zebrania Wyborczego (przewidywane zakończenie godzina 20:00)

Szanowny lokatorze, Nibla zasygnalizowała tylko problem wprowadzenia pod obrady RN tematu, który nie powinien być! Dyskusja w RN na ten temat /zmiana regulaminu/powinna się odbyć po zachowaniu procedury jaką opisała Nibla wcześniej.Natomiast porządek na zebranie plenarne RN ustala jego Prezydium tj. przewodnicząca, v-ce przewodniczący i sekretarz. W tym przypadku Prezydium wykazało się kompletnym brakiem znajomości procedur legislacyjnych. Ale jeżeli ta "plotka" była prawdziwa i skierowana faktycznie w kierunku tej Przewodniczącej, to jeszcze gorzej świadczy o Prezydium, gdyż mogę podejrzewać o stymulacyjne działania sekretarza RN.
Lokatorze, proszę się ustosunkować się do meritum postu Nibli, czy tak powinny np. przebiegać zmiany legislacyjne w S-ni?
Przeglądając na tym forum dokumety, protokoły, pisma itp. powinien Pan/i ocenić jaki iloraz inteligencji posiada członek Zarządu Pan S.Kowalik, gdyż z protokołu jasno wynika, że wyborcy dali więcej głosów przeciw niż za a jednak został przyjęty do RN i następnie do Zarządu. Więc jaki jest iloraz inteligencji członków Komisji Skrutacyjnej ZW z ub. roku oraz członków RN? A pani M. Walkiewicz jest kolejną trzecią kadencję w RN a powinna być max dwie? A pozew do sądu o unieważnienie uchwały ZW dot. wyboru członków rady nadzorczej?
To wszystko jest tu na forum! dokumenty! Więc proszę się z nimi zapoznać bo mogę uznać, że ta pani Przewodnicząca ma niski iloraz inteligencji ale pana/i to już może być ujemny!!!

Kurde jak się ten iloraz oblicza!?

Witam,
w kwesti wyborów, do osoby która zgłasza uwagi, jeżeli taka sytuacja miałą miejsce o jakiej mówisz to ubolewam nad tym. Jestem przewodniczacym komisji skrutacyjnej i zapewniam, że przy wyborach nie było jakichkolwiek "cudów nad urną". Protokół z wyborów, wszystkie karty do głosowania są do wglądu. Wracając jednak do sytuacji o jakiej mówisz. To kandydat w wyborach może zgłosić zawiadomienie o takim zajsciu do komisji skrutacyjnej. Należy takie zajście potwierdzić a następnie komisjia uzna czy jest to powód do uniewaznienia wyborów.
Nie jest tak, że ktoś komukolwiek odmawia prawa do dyskusji i wyrażania swoich opinii.

Bardzo prosze o kulturalną dyskusję.

Co do wyborów do zgodzę się z Jackiem, ze demokracja nie jest doskonała, podobnie jak system wyborczy i ludzie którzy ja tworzą. Gratuluje wszystkim, którzy startowali w wyborach, tym co się dostali, jak i tym którym się nie udało. Wszystkich zapraszam do współpracy.

Nie widze żadnych powiązań i interesów osób które się dostały z osobami w samorządzie, poza ich wcześniejszą pracą i zaangażowaniem. Jeżeli ktoś jest innego zdania i uważa, że doszło do jakichkolwiek naruszeń zasad prosze o kontakt:
przewodniczacy@samorzad.amw.gdynia.pl

albo proszę śmiało pisać na forum, nikt nie usuwał i nie będzie usuwał jakichkolwiek opinii jeżeli nie będą one obraźliwe.

pozdrawiam

małe pytanie: Kobieta obserwująca prace komisji skrutacyjnej jest "mężem zaufania", "żoną zaufania" czy też może "białogłowa"?

Różne w zeszłym roku, kiedy tworzyłem protokoły z obrad, były rozważane opcje: "białogłowa", "żona", "niewiasta", "mężyna", "matrona" etc. Zwyciężyła białogłowa, tylko dlatego, że to słowo mi się najbardziej spodobało. Mimo prób znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak być powinno, niczego nie udało się znaleźć. Założyłem się nawet w tej sprawie z Ritą Stokłosą, która broniła "męża", kontaktowaliśmy się z poradniami językowymi (UW i Polskiego Radia), ale i tam jednoznacznej odpowiedzi nikt nie potrafił nam udzielić. Natomiast udzielono intuicyjnie sugestii, która przebiła na głowę wszystkie wcześniejsze pomysły: "dama zaufania". "I tego trzeba się trzymać", jak mówi klasyka polskiego filmu.

Nie jest prawdą, że w Polsce nie używa się żeńskich nazw funkcji i tytułów. Coraz częściej słyszy się o "dyrektorkach", "kierowniczkach" (to akurat od dawna jest powszechne), "posłankach" etc. Rzadko lub nigdy nie spotyka się "senatorek" czy "rektorek", ale i to prawdopodobnie jest kwestią czasu. Uważam, że Rita jest "Przewodniczącą", nie "Przewodniczącym".

Na marginesie - tendencja do rozróżniania męskich i żeńskich nazw funkcji czy zawodów często prowadzi do błędów językowych. Powszechnie używa się na przykład słowa "sędzina" na określenie kobiety-sędzi, podczas gdy powinno się mówić "[ta] sędzia", "[tej] sędzi", "[tę] sędzię", "[tą] sędzią". "Sędzina" to w zasadzie "żona sędziego", a tylko potocznie "sędzia" (co znaczy, że nie powinno się tego słowa w tym znaczeniu używać w języku innym, niż potoczny, np. w prasie niebrukowej). Ale to już poboczum, że tak zajadę z łacińska.

Na koniec - nie tylko studenci Wydziału Polonistyki są językoznawcami, są/mogą nimi być także np. orientaliści.
--
Andrzej Orłowski
były student Instytutu Orientalistycznego, miłośnik językoznawstwa

Mamy oficjalne info o Walnym:

Zarząd "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 7 listopada 2007 r. na godz. 11.00., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228, I piętro, sala nr 6.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Zmiany uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik S.A. z dnia 19 grudnia 2006 roku dotyczące warunków otrzymania warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione w przyjętym programie motywacyjnym.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że: 1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 października 2007 r. do godz. 16.00. złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. 2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 228 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia.

Ciekawe co z tym planem motywacyjnym chcą zrobić? - miejmy nadzieję, że nie dopiszą się do listy osób uprawnionych

PS. Koszty zarządu rzeczywiście mogliby ograniczyć - obecnie biorą jakieś 2 mln, przy przychodach na poziomie 12 mln (I półrocze 2007) i stracie 0,6 mln.

[ Dodano: 2007-10-12, 21:06 ]

Cytat:
Zadam proste pytanie, zebyscie juz nie mogli zmanipulowac sytuacji. Czy uwazasz Dominiku, ze gdyby nie kamera telewizyjna Teresa Kosmala doprowadzilaby do procedury odwolania siebie?


Wydaje mi się, że tak. Natomiast działając w radzie od niespełna roku mogę tylko stwierdzić, że "mi się wydaje"

Moim zdaniem to bardzo trudno bylo ja przekonac do glosowania:

1. Zamknela punkt dotyczacy odwolania przewidniczacego gdy okazalo sie, ze nie ma wybranej komisji skrutacyjnej. Dopiero po opinii radcy prawnego wrocila do tego punktu.

2. Nie chciala dopuscic do glosowania na sesji zwyklej, tylko chcicla dwa razy dostac uzasadnienie dlaczedgo nie na sesji o 16.30

3. Stwierdzila, iz regulamin procedury odwolania jest niewazny, bo dotyczyl tylko jakiegos konkretnego dnia, kolejna bzdura

4. Stwierdzila, iz regulamin dotyczy wyboru a nie odwolania, dopiero pozniej jej uswiadomili, ze odwolania dokonuje sie w tym samym trybie co wybor.

5. Domagala sie zobaczyc protokolu z powolania i ukonstytuowania sie komisji skrutacyjnej, ktorego oczywiscie nigdy sie nie sporzadza, ale stwierdzila iz jest to potrzebne i chciala go zobaczyc

6. Pytala czy karty sa opieczetowane

7. Zastanawiala sie czy jesli w komisji skrutacyjnej sa 3 osoby to beda jakies bledy formalne itd.

8. Czepiala sie doslownie wszystkiego

Widzisz dobrze, ze szukala jakiejkolwiek furtki, aby mogla nie dopuscic do glosowania. Pamietasz chyba sytuacje z 31 maja, kiedy jak radca prawny kazal jej dodac do porzadku obrad punkt dotyczacy jej odwolania to stwierdzila: - ale nie bedziemy glosowac.

Dlaczego teraz nie zrobila tak samo? Bo wlasnie wiedziala, ze jest krecony material na aktualnosci. To jest moje zdanie.

Poza tym jesli ktos daje to moim zdaniem sie wysmiewa. Ja na tym forum zawsze mam swoje zdanie i albo czyjas opinie potwierdzam, albo opisuje swoja. Natomiast nikogo jeszcze nie wysmalem i daleki jestem od takich praktyk.

Jesli chodzi o mnie to wszystko jest ok, miedzy nami zgoda jak zawsze, tylko jeszcze to bylo kilka osob i winien im jestem za ich zaangazowanie bronic ich od wysmiewania.

Piszesz bzdury,protokoł nie jest uchwałą.

Członek spółdzielni ma prawo zaskarżyć każda uchwałę ZPCZ do sądu ,nie może zaskarzyc protokołu komisji skrutacyjnej.

Zapoznaj się z Materiałami na ZPCZ z 2004 roku tam była przygotowana uchwała o wyborze Rady Nadzorczej tylko jej nie głosowano (przez co nie można jej było zaskarżyc).

Przed Sądem okręgowym Zarząd zeznał ,że uchwały nie było....

Zapytaj prezesa czy może spokojnie spać i dlaczego na zebraniu nie patrzy członkom spółdzielni prosto w oczy?

Jeśli przy poprzednich wyborach RN była podjęta uchwała to Zarząd kłamał przed Sądem okręgowym(a za to jest odpowiedzialność karna)

Tak ma wyglądać uchwała a jej integralna częścią jest protokoł komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wilga 2000”
z dnia 14 marca 2008r.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 45 § 1 i 2 Ustawy z dnia 16 września 1982r. „Prawo spółdzielcze”
oraz art. 8³ ustęp 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach
mieszkaniowych uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000”
na podstawie dokonanego tajnego głosowania powołuje do Rady Nadzorczej
na trzyletnią kadencję następujące osoby:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest protokół Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzonych wyborach.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz N.W.Z.
Przewodniczący N.W.Z.

Ja już tylko dopiszę, że można zastosować analogię do wyborów prezydium w Radzie Miejskiej.

Aktem wyboru są wyniki głosowania i to one decydują o wyborze konkretnych osób. Uchwała ma charakter jedynie deklaratywny i jej niepodjęcie nie powoduje unieważnienia wyborów. Decyduje protokół komisji skrutacyjnej i to z jego mocy działa wybrane prezydium rady miejskiej.

Moim zdaniem można to również uzasadnić tym, że wyobraźmy sobie wybory. Każdy oddaje głosy na swoich kandydatów, można zawsze skreślić kilka osób. Komisja skrutacyjna ogłasza protokół z wyborów i wyczytuje wybrane osoby.

Teraz każdy z głosujących jest zadowolony, że został wybrany jego kandydat, ale jest niezadowolony, że został wybrany do składu ktoś inny. Wówczas może dojść do sytuacji, że walne nie podejmie w głosowaniu jawnym uchwały o wyborze konkretnych osób.

Co w związku z taką sytuacją? Są wyniki wyborów i wybrane osoby, ale nie ma większości aby podjąć uchwałę.

Dlatego aktem decydującym są same wybory i protokół komisji skrutacyjnej, a nie uchwała.

Zresztą uchwałę rozumie się poprzez określenie woli organu kolegialnego. Określenie woli następuje w trybie oddawania głosu, czyli podejmowaniu uchwały. Więc inaczej wygląda wybór władz a inaczej wygląda podjęcie decyzji w konkretnej sprawie. A Ty po prostu widziałeś jeden rodzaj z tych uchwał i uważasz, że wszystko musi tak samo wyglądać.

To tak samo jak z umowami. Każdy mniej więcej widzi przed oczami jakiś najczęściej przewijający się wzór. Ale umowy mogą mieć zupełnie dowolny kształt i mamy bardzo dużą swobodę w zawierania umów.

Tak więc podsumowując:

Wybory i protokół mają charakter konstytutywny. To one regulują i kształtują stan prawny.

Uchwała o wyborze władz ma jedynie charakter deklaratywny. Jest to pusty dokument, jedynie potwierdzający stan prawny, który został utworzony przez akt konstytutywny.

Na nieszczęście Entasis ponownie pokazuje, że robi co chce.

1) Po pierwsze przedstawienie danych osobowych w tej formie jest niedopuszczalne. Numer mieszkania i kwota zaległości już bardziej, chociaż też nie jestem do końca pewien.

2) Powiedzenie że nikt na zebraniu wspólnoty nie wyraził sprzeciwu przeciwko publikacji jest nadużyciem, nie było głosowania, nie zostało to zapisane w protokole zebrania a więc nie ma o czym mówić.

3) Po trzecie i chyba to jest najgorsze, "czarna lista" nie wpłynie na zwiększenie zażyłości sąsiadów. O ile nie obchodzi mnie czy ktoś nie płaci na drugim krańcu osiedla o tyle znamy się bezpośrednio na klatce i reakcje mogą być różne. Nie jest to budujące. Taką listą Entasis zrobiło więcej złego niż dobrego.

Powody braku płatności mogą być różne. Po to są oficjalne wezwania do zapłaty i w ostateczności droga sądowa. Poza tym gdzie są rozliczone pieniązki zabezieczone na owe Wezwania do zapłaty ?

Jeśli chodzi o płatności przed powstaniem wspólnoty. Nie ma żadnej podstawy prawnej aby ponosić takowe. Entasis zgrabnie ujęło te koszty jako "KUNW". Sprytne. ("KUNW" to Koszty Utrzymania Nieruchomości Wspólnej nie ma to żadnego związku z ustawą o wspólnotach).

O dziwo Entasis pomyślało wreszcie o ustanowieniu, podczas zebrania, komisji skrutacyjnej. Taka komisja zlicza głosy i powoduje, że wreszcie wszelkie decyzje podjęte drogą głosowania jawnego (przez podniesienie ręki) będą ważne i zobowiązujące.

Po raz kolejny twierdze, i już bez zażenowania, Entasis to niestety amatorstwo.

P.S. Nie wiem również czy wszyscy zauważyli, że uchwała w/s prowadzenia pozaksięgowej ewidencji kosztów nie przeszła za pierwszym razem. Nie przeszła również w drodze indywidualnego zbierania głosów. I jak bumerang powróciła na następne zebranie naszej wspólnoty (projekt uchwały nr 2/02/2009).

Podstawowe informacje o sposobie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

• W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienie stałej łączności między mieszkańcami a Wójtem i Radą Gminy mieszkańcy sołectwa wybierają spośród swojego grona sołtysa i radę sołecką.
• Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
• Prawo wybieralności na te stanowiska mają stali mieszkańcy sołectwa.
• Zebranie wiejskie, na którym ma zostać dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy, ogłaszając w sposób zwyczajowy co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem o dniu, miejscu i godzinie zebrania.
• Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonują uprawnieni mieszkańcy sołectwa obecni na zebraniu wiejskim. Liczbę mieszkańców na zebraniu wiejskim, uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie listy obecności.
• W celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej zebranie powołuje w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną spośród uczestników zebrania.
• Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołów, ogłoszenie wyników wyborów. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być kandydaci na sołtysa ani do rady sołeckiej.
• Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy, na których umieszczone są nazwiska i imiona kandydatów.
• Wybory na sołtysa i do rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie. W pierwszej kolejności odbywa się wybór sołtysa.
• Sołtysem zostaje wybrany ten z kandydatów, który otrzyma największą liczbę głosów. Tak samo jest w przypadku rady sołeckiej, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największa liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów głosowanie się powtarza umieszczając na kartkach nazwiska tych kandydatów którzy mają taka samą liczbę głosów.
• Sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej.
• Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata i kończy się w momencie wyboru nowego organu.
• W skład rady sołeckiej wchodzi pięć osób, w tym sołtys.

Szanowni Państwo!

Właśnie wczoraj odebrałem zawiadomienie o zebraniu wspólnoty, które ma się odbyć w dniu 18 października b.r.. Pomijam fakt, że Przewodniczący Zarządu p. Robert Szczepanik zapewniał że zebranie odbędzie się w pierwszej dekadzie września to sprawą co najmniej kuriozalną jest fakt, że zostały podane wyniki głosowania na uchwały, których wyniki nie są znane, ponieważ wybrana przez obecnych na ostatnim zebraniu członków wspólnoty Komisja Skrutacyjna (w skład której wchodzą: Pani Krystyna Chodelska będąca księgową naszej Wspólnoty, Pan Michał Las-Opolski, pracownik kancelarii adwokackiej naszego zarządu oraz ja, Romuald J. Krukowski, jedyny z KS posiadający lokal w naszym budynku) jest w trakcie weryfikacji głosów! Pierwsze spotkanie komisji odbyło się dnia 2 października b.r. w Klubie/Barku Rezydencji “Pod Orłem”, a następne jest planowane w dniu 6 października w tym samym miejscu co poprzednio o godz. 16.00. Dotychczasowa współpraca członków komisji przebiegała w atmosferze, którą sam określiłbym jako profesjonalnej.Z powiadomienia podpisanego przez PP. Roberta Szczepanika oraz Wojciecha Warskiego wynika, że kpią sobie z Komisji Skrutacyjnej, a zarazem z członków wspólnoty, którzy ją wybrali. Ewidentnie podane wyniki nie mogą być traktowane poważnie do chwili sporządzenia przez Komisję Skrutacyjną protokołu w którym te wyniki zostaną oficjalnie podane. Jest to tym bardziej konieczne, ponieważ podczas sprawdzania przedstawionych dokumentów zakwestionowałem prawomocność ZNACZĄCEJ liczby przedstawionych pełnomocnictw. Obecnie oczekuję na potwierdzenie lub negację moich zastrzeżeń przez osoby kompetentne w tych kwestiach. Dziwne również wydaje się to, że wśród kart z głosami nie ma głosów na nie lub wstrzymujących się, chociaż wiem, że takie były. Postaram się w następnej odpowiedzi umieścić treść protokołu z pracy Komisji Skrutacyjnej z dnia 2 października, ponieważ są tam umieszczone bardziej konkretne informacje.

Z poważaniem
Romuald J.Krukowski

Spotkanie Komisji Skrutacyjnej odbyło się według wcześniejszych ustaleń w dniu 6 października. W związku z różnicą zdań co do formy i prawomocności wcześniej wspomnianych pełnomocnictw, Komisja przerwała pracę do dnia 13 października w celu ich wyjaśnienia poprzez uzyskanie opinii kancelarii adwokackiej.


Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiam Protokół z wyżej wymienionego spotakania Komisji Skrutacyjnej. Protokół z dnia 13 października zostanie umieszcznony na Forum na początku przyszłego tygodnia.

Z poważaniem,
Romuald J. Krukowski

"Warszawa, 2006.10.06

PROTOKÓŁ

ze spotkania komisji skrutacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej “Bukowińska” z dnia 6 października 2006r..

W dniu 6 października 2006r. o godzinie 16.10 w barku Rezydencji “Pod Orłem” rozpoczęło się spotkanie członków komisji skrutacyjnej w pełnym składzie, czyli Pani Krystyny Chodelskiej, Pana Michała Las-Opolskiego oraz Pana Romualda J. Krukowskiego.

Praca Komisji rozpoczęła się od dyskusji dotyczącej przedstawionych pełnomocnictw na podstawie których zostały złożone głosy na kartach do głosowania w imieniu Mandantów. W związku z różnicami zdań co do kryteriów jakie te dokumenty powinny spełniać zadecydowano, że konieczna będzie pisemna opinia lub opinie przedstawione przez osoby kompetentne.

W związku z powyższym obecni członkowie komisji wstępnie uzgodnili termin 13 października 2006r. (godzina do ustalenia) jako termin kolejnego spotkania. Uzgodniono, że dokumenty jak poprzednio zostaną w posiadaniu Pana
Michała Las-Opolskiego.

Komisja zakończyła pracę o godzinie 16.30."

Wracajac do sprawy Ani, uwazam, ze po to jest forum, zeby wlasnie takie sprawy i watpliwosci wyjasniac. Jezeli ktos zna dokLADNIE SYTUACJE, to moze wlasnie na forum wyjasni Ani i innym niezorientowanym mieszkancom / punk po punkcie/ inne niz zarzad stanowisko. I jeszcze jedno - czy na ostatnim zebraniu upowazniono dwie osoby do zbierania podpisow? Czy to byl wlasnie pan administrator i pani ksiegowa? Nie bylo osoby trzeciej? i czy byl wybrany do tego Pan ADMINISTRATOR? Moze to ktos sprawdzic w protokole i podac do ogolnej wiadomosci kto dokladnie byl wybrany do zbierania podpisow i czy dokladnie w takim skladzie jest to robione? Czy tez kolejny raz nastapilo lamanie ustalen????
A teraz do Wiktora - zlego slowa Pan uzywa - niedouczona. Nasza Pani Wladza jest wystarczajaco douczona! Zeby "w konia robic" 170 prawie osob, to trzeba miec glowe na karku.


Odpowiadam na to konkretne i bardzo ważne pytanie. W skład komisji skrutacyjnej wchodzą trzy osoby: ksiegowa zarządu wspólnoty, pracownik firmy adwokackiej Aval (kancelarii adwokackiej zarządu) oraz ja, Romuald Krukowski. To właśnie te trzy osoby zostały wybrane przez członków wspólnoty do pracy w tejże komisji. Ja nawet mialem "zaszczyt" otrzymania głosów pani Jolanty J. w trakcie tego głosowania!Byłem wcześniej w kontakcie poprzez pocztę elektroniczną z pracownikiem firmy Aval, który zapewniał mnie, że będzie mnie informował co do terminów spotkań komisji skrutacyjnej i zbierania głosów nad uchwałami. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji dotyczącej zbierania głosów.Nie dziwi mnie to, ponieważ sytuacja w zeszłych latach była identyczna. W zeszłym roku miała nawet miejsce sytuacja w której jedna z osób pracujących w komisji została zastraszona pismem o "możliwych konsekwencjach prawnych" jej uczciwych wręcz działań (Państwo mogą się domyślać kto "z prawych" podpisał się pod tym pismem). Bez wątpienia znowu nastąpi sytuacja z lat poprzednich-- wszystkie uchwały, nawet te najdziwniejsze, zostaną przyjęte przez ponad 50% członków wspólnoty bez jakichkolwiek protestów i BEZ udziału komisji skrutacyjnej wybranej jednak właśnie przez wspólnotę . Tak było m.in. z uchwała dotyczącą
nadpłaconych zaliczek z 2003 roku w wysokości 467 tys. PLN, które powinny trafić do tych którzy nadpłacili.

Z A W I A D O M I E N I E

Szanowni Państwo,
Zarząd Oddziału Warszawskiego zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału odbędzie się w dniu 8 marca 2008 r. (sobota) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej im. J.Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 w Warszawie.
Prosimy o zabranie legitymacji członkowskiej, która – wraz z opłaconą składką za 2008 rok – stanowi podstawę do wydania mandatu, a także o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zgromadzenia
3. Powołanie sekretarza i protokolantów Walnego Zgromadzenia
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia
5. Powołanie Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
8. Komunikat Komisji Mandatowej
9. Sprawozdania z działalności
 Zarządu Oddziału
 Oddziałowej Komisji Hodowlanej
 Finansowe
 Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium
Zarządowi Oddziału
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący
13. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
14. Wybór na okres kadencji:
- członków Zarządu Oddziału
- członków Komisji Rewizyjnej
- członków Sądu Koleżeńskiego
15. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Protokół z poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału w terminie od 25 lutego 2008 r. w godz. 9.30 – 18.30.

Informacje dotyczące wystaw, opłat, szkolenia, godzin pracy biura i sekcji ras naszego Oddziału, itp. znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.warszawa.zkwp.pl.

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Krótkie sprawozdanie z zebrania. Krótkie - bo niestety wszystkiego nie pamiętam, a protokół będzie dostępny później.
Niestety przyszło niewiele osób (około 35, jeśli liczyć właścicieli), które reprezentowały jedynie ~32% (ponad) udziałów w NW. Ze strony As-Bau nie pojawił się nikt. Gdyby ktoś był, byłoby kworum >50%, gdyż AB ma ~18% udziałów w NW (ponad).
No ale do rzeczy.
1. Najpierw przedstawicielka Meritum pani Anna Lindner otworzyła zebranie.
2. Przewodniczącym zebrania został pan Andrzej Tomasz, protokolantem Adam Kalarus. Niestety nie pamiętam nazwisk członków komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
3. Stwierdzono prawidłowość zwołania zebrania, listę obecności i zdolność do podejmowania uchwał.
4. Przyjęto porządek obrad zgodny z zaproponowanym przez Meritum.
5. Pani Anna przedstawiła sprawozdanie z działalności administratora za 2007 rok. Tu wywiązały się dyskusje na temat zieleni, garażu, bramy do garażu, dzieci się tam bawiących.
6. Następnie podjęto uchwały:
a) nazwa wspólnoty - "Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drohobyckiej 9-23". Za - wszyscy obecni (z tego co pamiętam, dokładne dane wpiszę, jak będę miał protokół)
b) wysokość wynagrodzenia administratora - 0,35 zł / m2. Tu za była zdecydoiwana większość obecnych - znów nie pamiętam dokładnych danych
c) zatwierdzenie planu gospodarczego od 01.04.2008 - też większość obecnych za
d) uchwalenie stawki za ochronę osiedla w wysokości 35 zł / mies - większość przeciw
e) prowadzenie ewidencji księgowej WM w sposób uproszczony z zachowaniem podstawowych zasad rachunkowości - zdecydowana większość obecnych za (prawdopodobnie wszyscy)
d) wybór zarządu wspólnoty - za trzyosobowym zarządem głosowali zdaje się wszyscy obecni na zebraniu.
Judyta Popławska ~32% za 0% przeciw (wszyscy obecni ZA)
Paweł Hutny ~29% za ~3% przeciw
Adam Kalarus ~32% za 0% przeciw (wszyscy obecni ZA)

Z uwagi na nieobecność większości mieszkańców i brak kworum, resztę głosów trzeba będzie dozbierać w trybie indywidualnym, tak jak przewiduje ustawa o własności lokali.

Pod koniec wywiązała się dyskusja na temat nieśmiertelnego tematu miejsc parkingowych. Padły różne rozwiązania, ale to sprawa zapewne na kolejne zebranie.
Panie z Meritum zbierały jeszcze zaświadczenia o ilości osób mieszkających w lokalach potrzebne do ustalenia stawki za wywóz nieczystości (zależnej od il. osób a nie m2).

Zastrzegam, że dokładne dane wpiszę, jak dostanę protokół od pana Andrzeja Tomasza.

pozdrawiam

W związku z rozwojem stowarzyszenia jak i wcześniejszymi ustaleniami w najbliższym czasie powinno odbyć się ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE.

Zebranie to z grubsza pierwszy krok na drodze do uzyskanie osobowości prawnej przez LAMĘ (co za tym idzie konta w banku, dostępu do funduszy, etc ).

Zebranie odbędzie się prawdopodobnie w sali seminaryjnej budynku Urzędu Miasta.

Proponowany, przykładowy przebieg zebrania zaczerpnięty z broszury informacyjnej "Jak założyć stowarzyszenie":

1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników.
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
6. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
8. Zgłoszenie kandydatów i wybór KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (np. 3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze Komitetu Założycielskiego).
9. Wybór władz stowarzyszenia: ZARZĄDU i organu kontroli wewnętrznej, np. KOMISJI REWIZYJNEJ (podjęcie 2 uchwał o wyborze władz).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa, skarbnika i innych osób mających pełnić określone funkcje w Zarządzie stowarzyszenia. Warto dokonać takiego wyboru od razu, ponieważ na formularzu KRS-WK, który jest załącznikiem do wniosku o rejestrację stowarzyszenia należy wpisać funkcje osoby w organie reprezentacji.
11. Zamknięcie zebrania.

Cała broszura znajduje się tu:
www.ngo.pl/files/bibliote.../jakZalStow.pdf

Dla ciekawskich:
http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2001/0855.htm

Przypominam (dla tych którzy tego jeszcze nie zrobili), że zbieram dane przyszłych członków założycieli /imię, nazwisko, adres, pesel i nr dowodu osobistego/ w celu sporządzenia listy potrzebnej do rejestracji w sądzie. Przoszę o maila z danymi na adres mireklabuz@gmail.com

Protokół z zebrania założycielskiego Brzeskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Eksploracji

Dnia 11 maja 2007 roku, w sali Muzeum Piastów Śląskich na zamku w Brzegu miało miejsce zebranie założycielskie Stowarzyszenia.
Obrady otworzył Wiesław Kafel.
Obrady rozpoczęto o godz. 18:15.
Liczba obecnych na zebraniu: 16 osób.

1.Dokonano wyboru Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
Przedstawiono kandydatury:
- Przewodniczący obrad – Wiesław Kafel
- Protokolant – Krzysztof Marmulewicz
Zaproponowane osoby zostały wybrane jednomyślnie.

2. Przewodniczący odczytał zaproponowany porządek obrad, który został zaakceptowany przez uczestników zebrania.

3. Wybrano komisję skrutacyjną.
Zaproponowano kandydatury:
- Tadeusz Jurek
- Jerzy Lisiecki
Zaproponowane osoby zostały wybrane jednomyślnie.

4. Przewodniczący zebrania przedstawił cel działania Stowarzyszenia:
W dyskusji zaakcentowano znaczenie przyjętych celów. Wskazano na podstawowe zasady działalności Stowarzyszenia oraz metody dążenia do zaspokajania zakładanych przed Stowarzyszeniem zadań. Zwrócono uwagę na potrzebę eksploracji jako dopełnienia badań historycznych. Złożono propozycje miejsc i obiektów, odnośnie których możliwe byłoby użycie narzędzi eksploratorskich jako środka do poszerzenia wiedzy na temat ich przeszłości i niezbadanych dotąd zagadnień..

5.Odczytano projekt statutu Stowarzyszenia oraz przeprowadzono dyskusję nad jego treścią. Po skorygowaniu spornych kwestii, statut został jednomyślnie uchwalony, a członkowie:
- Wiesław Kafel, Tadeusz Jurek i Krzysztof Marmulewicz
zostali zobowiązani do ostatecznej korekty redakcyjnej statutu do wersji koniecznej przy rejestracji.
Ponadto upoważniono, by wybrany Zarząd podjął niezbędne czynności w celu rejestracji Stowarzyszenia z uchwalonym statutem w sądzie.

6. Dokonano wyboru władz Stowarzyszenia. Kolejno wybrani zostali:
- Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
- Zarząd Stowarzyszenia
- Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
Protokół z wyborów w załączeniu.

7. Wolne wnioski.
Wysunięto propozycję spenetrowania w najbliższym czasie okolic zamku w Brzegu. Omówiono procedury konieczne do uzyskania potrzebnych zezwoleń.

8. Zakończenie zebrania
Po wyczerpaniu porządku obrad o godz 20.15 zakończono zebranie.

Protokółował: Zebranie prowadził:

Krzysztof Marmulewicz Wiesław Kafel

Ad. 6: Władze Stowarzyszenia:

Przewodniczący Stowarzyszenia: Mirosław Staroń

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Henryk Wujek

Członkowie Zarządu BSMHiE: (wg kolejności zgłoszeń)
1.Krzysztof Marmulewicz
2.Dorota Sikorska
3.Waldemar Fedak
4.Piotr Aranowski
5. Bogdan Kościński - rezerwowy

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Jarosław Kołodziej
2.Grzegorz Kołodziej

Broda!

ja CiĘ strasznie proszĘ... Ty sobie rewolucja gĘby nie wycieraj... Powiem to wprost, najbardziej jak mogę...

bardzo chcesz dorÓwnać Orłowi jako Marszałek. Ale Orzeł podniÓsł poprzeczkĘ baaaaardzo, ale to baaardzo wysoko.... wiele razy z nim na ten temat dyskutowałem ale dziś w pełni odpowiedzialni za swoje slowa powiem krótko: chwała i cześć mu za to i generalnie "wielki rispekt"! A Ty Broda, nasz wielki Mieszałku nawet mu do piĘt nie dorastasz!!! Orzeł jak i jego koledzy z PPS UW mieli na tyle "jaj", których ci widac brakuje, żeby apolitycznie, bezstronnie (mowie to zupelnie serio i w miare obiektywnie bo emocje opadły) wpisywac do protokolu i/lub wywalac z sali posiedzen! kazdego! nie zależnie od jego przynależności partyjnej!

Broda! mowisz ze z Twojego stołeczka widac dobrze! A g....o! moze lepiej sobie wzrok naostrz bo moze tego nie zauwazyles ale Ciebie mało kto jako Marszałka szanuje! Orła, może dlatego że sie bali, szanowali. Nie ma w tej chwili nikogo kto by panował nad salĄ! Nawet gdyby ktos chciał jarać szlugi na sali to i tak by to zrobił majac w głĘbokim powazaniu Twoje "proszĘ o ciszĘ" z twoim wręcz juz legendarnym i wyśmiewanym i niedostrzegalnym ze stołka prezydium mocno irytującym "Ę". Już nawet krąża dowcipy jak dużo "Ę" można zawrzeć w w jednym "proszĘ o ciszĘ".

Rewolucja zagłosowała tak jak im podpowiadało sumienie! czyli na kandydatów najbardziej merytorycznych... A kto uwalił Słowika? no cóż... jesłi prawdą jest to co powiedział mi po posiedzeniu "młody" tj. Łukasz Derda to znaczy że z niektórych wyszło - chamstwo, prostactwo, buractwo, i gdyby nie obecność modów to bym to nazwał bardziej brutalnie... Zarzuca się mi iż powiedziałem wprost "z pewnymi ludzmi nie chce wspolpracowac" ze zerwałem układzik (bardzo kiepski) bo i tak za 3 miesiace mialbym byc odwolywany a powod by sie znalazł. Wiem ze tak mialobyc bo niektorzy dali sobie na to słowo honoru. Mnie sie zarzuca ze powiedziialem "no i co z tego" a sami nie potrafią powiedziec otwarcie kogo "wycinaja" tylko robia to za plecami wycinanych! "Każdy byle nie ON" i JEGO nie ma... cud nad urna? nie! zwykłe.... no! wy już wiecie co!

Orzeł! masz racjĘ! Parlament wykazał się głupotą, ograniczeniem, kretynizmem, krótkowzrocznością, ciemnotą! Dlatego że przetrwały układziki i układy! Pardon! największym zmartwieniem niektórych było to że jeden kolega nie wszedł na stołek który był mu obiecany! hmmm.... oby nie zdemontował co po niektorym puzzli parlamentarnych!

Mlody! pamietaj albo spradź sobie na listach obecności że nie tylko rewolucja wyszła po pierwszej turze! że część rewolucji wyszła po tym jak zagłosowali w drugiej turze wypełniajĄc swÓj obywatelski obowiĄzek! np Jola, Michał Borecki, Tomek Zając! zagłosowali i wyszli!

Co do pomocy Prezydium PS UW przez Parlamenrzystów... nie wiem czy wiesz Andzreju ale jedną z koncepcji naszego Ukochanego Mieszałka było stworzenie KOmisji skrutacyjnej 15 osobowej!!!!!!! po co????? by byla od spraw "technicznych"! czyt. od otwieranie okien etc! i co? i duba jakby to powiedzial Staś S. kolejna trafiona koncepcja Kiedy powiedziałem Brodzie co na ten temat myślę jak zwyklę, w arogancki i lekceważący sposób wyśmiał, no bo On ma rację! Bo On jest naszą światłością nieomylną mającą rację! i co? i nic... jest jak było! Pardon! jest dużo gorzej!

PS. Kiedy Prezydium wytłumaczy sie z dewastacji i gubienia sprzetu biurowego ZSS UW?

Jołaśka, u mnie, jak w CENTROTECHU: mówisz i masz

Wszystkie zdjęcia robiła anuszkaa, wielkie dzięki dla Nadwornego Fotografa Stowarzyszenia (na imprezach plenerowych mamy jeszcze jednego ).

Kliknij na zdjęcia, żeby powiększyć

Ostatnie przygotowania, jeszcze rzut oka na dokumenty, w głębi narada: od lewej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sekretarz Zarządu, Wiceprezes i Prezes.
Ich godziny są już policzone, za chwilę ustanie kierownicza rola Zarządu i kontrolna Komisji Rewizyjnej.
Rozpoczną się obrady Walnego Zebrania Członków, najwyższego organu
Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.Prezes ustępującego Zarządu otwiera Walne Zebranie dziękując za trzy lata wspólnej pracy i ogłasza wybór Przewodniczxącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej:A oto pełna uroku Komisja Skrutacyjna:Personel ARKADII postarał się, abyśmy nabrali sił do obrad:
A oto i same obrady:


W bloku głosowań jawnych, czyli nad uchwałami o zatwierdzeniu wyniku finansowego, absolutorium dla Zarządu, uchwalenie Regulaminu Zebrania itp panowała niespotykana gdzie indziej jednomyślność:
Magdunia prowadzila swój własny protokól z obrad, a Natalka tylko czyha, żeby zająć miejsce Przewodniczącego, co jej się w końcu udało:

Wybory do wladz ustawowo są tajne - karty do głosowania zbiera do urny Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej:
Komisja Skrutacyjna przy pracy.
Białe karty - do Zarządu, żółte karty - do Komisji Rewizyjnej.
W międzyczasie Przewodniczący prezentuje projekt plakatu obchodów 2 Światowego Dnia Zespołu Downa:Konstytuuje się nowowybrany Zarząd Główny Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
Od lewej: Irena Marczak, Cezary Staroń, Janusz Wielocha, Piotr Pietrzak.Nowowybrany Prezes Zarządu ogłasza podział funkcji, dziękuje za ponowny wybór i oficjalnie przejmuje dalsze prowadzenie Walnego Zebrania:Tak było podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego naszej organizacji w dniu 16 marca 2007 r. w jeleniogórskiej restauracji ARKADIA.

Przed nami kolejne trzy lata pracy, mamy nadzieję, że conajmniej tak samo owocnej, jak dotychczasowa.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, którym dobro i przyszłość dzieci z zespołem Downa leży na sercu.

Więcej zdjęć niebawem na naszej stronie internetowej.

W dniu 23 kwietnia 2009 roku w restauracji ARKADIA w Jeleniej Górze obradowało Walne Zebranie Członków Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
Plan Walnego Zebrania: (23.04.2009 g. 17.30)

1. Wybór przewodniczącego Zebrania i sekretarza.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.*)
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2008.
4. Przedstawienie bilansu i rachunku wyników Stowarzyszenia
za 2008 rok
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2008 r.
6. Odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Głosowanie wniosku o zatwierdzeniu wyniku finansowego
Stowarzyszenia za 2008 rok.
8. Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu
absolutorium aktualnemu Zarządowi.
9. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia.
10. Dyskusja i głosowanie proponowanych zmian w Statucie.
11. Informacja o stanie konta i polityce finansowej Stowarzyszenia
w świetle nowych rozwiązań w przekazywaniu środków z 1% pdof.
12. Informacja o turnusach w Mrzeżynie.
13. Sprawy organizacyjne.
14. Dyskusja i wolne wnioski.
15. Zamknięcie zebrania.
~~~~~~
*) jeżeli porządek zebrania przewiduje głosowanie tajne


Na godzinę 17:30 do ARKADII przyszło wyjątkowo dużo osób, Walne Zebranie było władne podejmować nie tylko uchwały zwykłe, ale także te, do których niezbędna jest kwalifikowana większość głosów (np zmiany w statucie), a takie głosowanie też przewidywaliśmy.

Zbieramy się na obrady. Na stole, tradycyjnie już, skromny poczęstunek, coby sił starczyło do końca zebrania:
(kliknij na zdjęcia, żeby powiększyć)Ostatnie przygotowania, za chwilę zaczynamy:Kawę podawał osobiście właściciel ARKADII:Jeszcze tylko sprawdzenie quorum...... i można było rozpocząć obrady.
Procedury wyboru prowadzących zebranie przebiegły sprawnie. Przewodniczący Zebrania odczytał sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie z pracy Zarządu w 2008 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z prac Komisji w 2008 roku oraz protokół z kontroli dokumentacji finansowej Stowarzyszenia, a następnie złożył do protokołu wniosek, o zatwierdzenie przez Walne Zebranie wyniku finansowego za 2008 r. oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za ten okres rozliczeniowy. Obydwie uchwały przyjęto jednogłośnie.
Korzystając z dużej liczby obecnych poddaliśmy pod głosowanie propozycje zmian w statucie Stowarzyszenia (do skuteczności podjęcia takiej uchwały wymagane jest uzyskanie 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia). Propozycje dotyczyły uzupełnienia niektórych przepisów w sposób jasno i przejrzyście regulujący niektóre działania Stowarzyszenia i jego organów, a także umożliwiające sprawniejsze procedury w konkretnych przypadkach.
Propozycje zmian omówione szczegółowo przez przedstawicieli Zarządu zostały przyjęte jednogłośnie, a Zebranie zobowiązało Zarząd do przesłania uchwały wraz z 2 egzemplarzami zmienionego statutu do KRS wraz ze sprawozdaniami rocznymi.

Na tym zakończono część sprawozdawczą i uchwałodawczą Walnego Zebrania i przeszliśmy do pozostałych punktów, omawiając przygotowania do Dnia Dziecka, obchodów 5 rocznicy (tak, tak, to już 5 lat!) założenia i rejestracji Stowarzyszenia. Obchody połączymy z piknikiem w Borowicach 20 i 21 czerwca, szczegóły wkrótce przekażemy w odpowiednim wątku.

Jak widać na zdjęciach, w Walnym Zebraniu uczestniczyły też dzieci, które koniecznie chciały brać udział w głosowaniu Dzieciaczki nasze w ARKADII czują się jak u siebie w domu, jak się znudzą przy stole, to pójdą sobie potańczyć, albo popatrzeć przy bufecie na telewizję, jak to było na ostatnim zebraniu (- Mamo, mamo! Pan nam bajkę puścił!).

Obrady zakończyliśmy przed godziną 20:00 i znowu pozostały nam czwartkowe spotkania na zajęciach muzycznych.

Oczywiście odwołaliśmy jednorazowo zebranie stałe w pierwszy poniedziałek maja, jako bezprzedmiotowe, skoro tydzień wcześniej obradowało Walne Zebranie.

W przyszłym roku czeka nas Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, wobec czego chcemy przygotować je wcześniej, na przełomie lutego i marca i przeprowadzić w dniu wolnym od pracy, najlepiej w sobotę. No, ale to dopiero za rok...

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do współpracy z naszą organizacją.

Witam!

I. Aby zebranie założycielskie mogło się odbyć, trzeba:

1) Przygotować listę członków założycieli – musi ona zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) data i miejsce urodzenia,
c) adres zameldowania,
d) numer dowodu osobistego,
e) PESEL,
f) własnoręczny podpis.

W związku z powyższym apel do wszystkich zainteresowanych o przygotowanie tych danych – na zebranie koniecznie trzeba zabrać dowód osobisty (ewentualnie inny dokument potwierdzający tożsamość). Myślę, że dobrym pomysłem jest wcześniejsze przesłanie tych danych np. Xlem’owi, który przygotował już wcześniej zestawienie danych o przyszłych członkach na potrzeby konferencji prasowej. Z pewnością uprościłoby to i skróciło samo zebranie założycielskie.

Proponuję też, aby lista członków założycieli zawierała już oświadczenie tam podpisanych, że spełniają wymogi ustalone w statucie, czyli: posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz, że członek założyciel nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego albo skazanie za takie przestępstwo uległo zatarciu.

2) Przygotować następujące dokumenty:
a) uchwałę o powołaniu stowarzyszenia,
b) uchwałę o przyjęciu statutu,
c) uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego,
d) uchwałę o powołaniu zarządu i wyborze jego członków, uchwałę o wyborze prezesa oraz uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej i wyborze jej członków (jeśli już zdecydujemy się na to, a myślę, że warto od razu, żeby nie trzeba było po zarejestrowaniu zwoływać walnego zebrania, aby wybrać zarząd i komisję rewizyjną, a dodatkowo płacić za zgłoszenie zmian do KRS).

II. Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego:
1) Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników; podpisanie listy członków założycieli.
2) Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym, jawnym, jaką większością głosów).
3) Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i sekretarza (sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby. Ostateczny wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym – przechodzą osoby, które uzyskają najwięcej głosów.
4) Wybór komisji skrutacyjnej, która zbiera i liczy głosy (komisję powołujemy, jeżeli głosowanie jest tajne, czyli jeśli statut przewiduje taki sposób głosowania).
5) Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia.
6) Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
7) Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu.
8) Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (np. 2-3 osoby) stowarzyszenia w głosowaniu jawnym (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego).
9) Wybór władz stowarzyszenia: zarządu i komisji rewizyjnej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa, skarbnika i innych osób mających pełnić określone funkcje w zarządzie stowarzyszenia.
11) Zamknięcie zebrania.

Po zakończeniu zebrania komitet założycielski odpowiada za formalności związane z rejestracją, czyli musi wypełnić właściwe formularze oraz skompletować wymagane dokumenty i załączniki.
Komitet założycielski musi też dopilnować, aby został spisany protokół zebrania założycielskiego (protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania).

To na razie tyle.
Pozdrawiam!

Kalendarium działalności Wicestarosty Marii Wandy Dzienisiewicz - odcinek I

(wszystkie cytaty kursywą pochodzą z oficjalnego serwisu internetowego starostwa)

Listopad 2006

Cała rzecz zaczęła się 24 listopada, w czasie inauguracyjnej sesji Rady Powiatu. Na początek - jeszcze tylko radna, ale już Osobowość Roku 2005

(TO 42 z 17 X 2006 strona 3),

oraz ciepły jeszzce szef sztabu wyborczego:


(zgodnie z Protokołem nr I / 06 z posiedzenia Rady Powiatu w dniu 24 listopada 2006r.):

(...) zgłosiła kandydaturę na Przewodniczącego Rady Powiatu w osobie radnego Mariana Świerszcza. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zamknięto listę kandydatur.

Starosta (witamy w klubie) już wtedy chyba poznał się na Obiekcie Naszych Westchnień, bo w punkcie 7a porządku obrad rzeczowo i stanowczo (...) zgłosił kandydaturę radnej Marii Wandy Dzienisiewicz. Jest to osoba prowadząca od 3. lat Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku, a ma wykształcenie pedagogiczne i menedżerskie. Starosta wyraził przekonanie, że jako Wicestarosta Pani Dzienisiewicz będzie jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki i podejmować będzie szereg inicjatyw, łącznie z pozyskiwaniem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nastąpiło po tym głosowanie tajne, w wyniku którego dokonano wyboru Wicestarosty Oleckiego. Protokół komisji skrutacyjnej (..) odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Krystyna Wawrzyn. Stwierdziła, że za przyjęciem kandydatury Marii Wandy Dzienisiewicz oddano 11 głosów, przeciw – 3. W związku z powyższym, zwykłą większością głosów, radna Maria Wanda Dzienisiewicz została wybrana na Wicestarostę Oleckiego III kadencji.

Pewną nową świecką tradycją było udzielenie Pani Marii urlopu bezpłatnego z WTZ na czas sprawowania zaszczytnej funkcji.

Relacje gazetowe na pewno nie oddały atmosfery napięcia i dynamiki obrad, jednak z zamieszczonych w 48 numerze TO na stronie 4 zdjęć bije troska o przyszłość powiatu i refleksja o historyczności chwili:Na następnej sesji Rady Powiatu odnotowaliśmy w zasadzie tylko obecność Pani Wicestarosty. Zapewne dlatego, że oprócz diet radnych ustalano także i jej uposażenie. Zresztą - Starosta, omawiając zmiany dotychczasowej uchwały, dość mętnie tlumaczył o zrezygnowaniu z zapisu dotyczącego nieetatowego członka zarządu w osobie wicestarosty, ponieważ takiego nie ma.
Faktycznie, od tej pory mieliśmy wicestarostę pęłną gebą, opłacanego z budżetu powiatu.

W tym samym numerze Tygodnika Oleckiego Pani Maria po raz ostatni zachęcała okoliczną ludność - jako Kierownik WTZ - do kibicowania naszym na turnieju tenisa stołowego:Na temat pracy Wicestarosty w Zarządzie Powiatu ciężko coś powiedzieć, gdyż Zarząd nie udostępnił ludzkości dokumentacji swych dokonań w postaci protokołów z 2006 r.

Kolejne odcinki - w przygotowaniu.

R E G U L A M I N

WYBORÓW CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

§ 1

RADA OSIEDLA DZIAŁA NA PODSTAWIE:
1/ postanowień § 84 – 87 Statutu Spółdzielni,
2/ uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania Rady Osiedla danego budynku,
3/ Niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

§ 2

ZASADY OGOLNE WYBORÓW RADY OSIEDLA

1. W wyborach mogą brać udział tylko członkowie Spółdzielni zamieszkali lub uprawnieni do zamieszkiwania w budynku w którym wybierana jest Rada.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mający tej zdolności posiadają jedynie bierne prawo wyborcze i działają poprzez swych przedstawicieli ustawowych.
3. Każdemu członkowi przysługuje tylko jeden głos.
4. Nadzór nad prawidłowością wyborów sprawuje Rada Nadzorcza stosownie do uprawnień wynikających z § 69 ust. 1 pkt 19 i 21 Statutu.
5. W zebraniu wyborczym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni.

ORGANIZACJA WYBORÓW

6. Zebranie wyborcze otwiera i prowadzi Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony poprzez jej Prezydium.
7. Prowadzący obrady:
- zapoznaje zebranych z Regulaminem wyborów,
- zarządza wybór Asesora i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 – 5 osobowym dla wykonywania czynności związanych z obsługą głosowania oraz Komisji wyborczej również w składzie 3 – 5 osobowym dla ustalenia listy kandydatów,
- zarządza zgłaszanie kandydatów i wybory,
- ogłasza wyniki wyborów,
- bierze udział w pierwszym zebraniu organizacyjnym wybranych członków Rady Osiedla dla jej ukonstytuowania się tj. wyboru między sobą Przewodniczącego Rady Osiedla, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Osiedla.

ZASADY WYBORCZE

8. Ustala się 3 - 7 osobowy skład Rady Osiedla.
9. Kadencja członków Rady wynosi 3 lata.
10. Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszają obecni na zebraniu członkowie spośród członków zamieszkałych w budynku.
Wyłącza się możliwość zgłoszenia i wybór osoby nieobecnej na Zebraniu.
11. Nie może być wybrana do Rady Osiedla osoba zadłużona względem Spółdzielni z tytułu opłat czynszowych lub, która nie wpłaciła pełnego wkładu budowlanego za zajmowany lokal i garaż.
12. Kandydaci na liście wyborczej umieszczeni są na wspólnej liście jako reprezentujący budynek w kolejności alfabetycznej.
13. Głosowanie odbywa się tajnie poprzez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
14. Głosujący skreśla nazwiska tych osób, na których nie głosuje.
15. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Osiedla jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie. Karta wyborcza oddana bez skreśleń jak również karta na której liczba nie skreślonych kandydatów jest większa niż ilość miejsc w Radzie – jest nieważna.
16. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a Przewodniczący tej Komisji składa protokół z obliczania głosów i karty do głosowania prowadzącemu Zebranie Wyborcze dla ogłoszenia wyników wyborów.
17. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby miejsc w Radzie Osiedla, zarządza się wybory uzupełniające między tymi kandydatami.
18. Członkami Rady Osiedla zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów na wspólnej liście wyborczej.

ZASADY ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

19. W trybie przewidzianym dla wyborów, Walne Zgromadzenie może odwołać wybranego członka Rady Osiedla, który:
1/ uchyla się od uczestniczenia w pracach Rady Osiedla,
2/ opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia,
3/ swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego, w tym jeśli dopuścił do powstania zadłużenia względem Spółdzielni,
4/ istnieją inne uzasadnione powody uniemożliwiające sprawowanie przez niego funkcji w Radzie.

§ 3

Z Zebrania Wyborczego sporządza się protokół, który po podpisaniu przez prowadzącego Zebranie oraz przez Asesora i Sekretarza przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 4

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą.

Ze względu na zbliżający się termin Walnego oraz na prośbę WAWRKA proponuję następujący projekt porządku obrad.
Oczywiście projekt przedstawia Zarząd, a to jest jedynie propozycja.
__________________________________________________________________
PROJEKT PORZĄDKU OBRAD VI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI FRYZYJSKICH W POLSCE
/ZA 2008 ROK/

Sobota, 7 lutego 2009 roku

10:00-11:00 Rejestracja uczestników zjazdu-Warszawa /?/ ,recepcja w Sali……….
/regulowanie składek członkowskich za 2009 rok ,sporządzenie listy obecności/

11:00-16:00 Obrady , sala konferencyjna w ………………………..

1.Powitanie uczestników, usprawiedliwienie nieobecności i stwierdzenie quorum
2.Przedstawienie porządku obrad /Prezes Zarządu/ ,wybór przewodniczącego obrad oraz komisji skrutacyjnej.
3.Przyjęcie Protokołu z V Walnego Zebrania Członków za 2007 rok z dnia 8 listopada 2008 roku /głosowanie/
4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2008 rok-Anna Szczepańska,Prezes
5.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok /głosowanie/
6.Sprowozdanie finansowe-Magdalena Kucharczyk-Stafisz, Skarbnik /lub w zastępstwie Prezes Anna Szczepańska/
7.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok./głosowanie/
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Pan/Pani……………..../?/ Przewodniczący/a
9.Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej/głosowanie/
10.Zmiany w statucie/na wniosek Zarządu-głosowanie/
12.Zmiany w składzie Zarządu /rezygnacja Skarbnika-głosowanie/
13..Wolne wnioski i dyskusja

Wybrane tematy do dyskusji:

-przedstawienie przez Zarząd Budżetu na 2009 rok .
- określenie jak mają być płacone składki /miesięcznie czy raz w roku/
-przedstawienie przez Zarząd Programu Szkoleń na 2009 rok , w tym zapewnienie udziału przedstawiciela ZHKFwP w szkoleniu ,,Education Week about the Fresian Horse 2009 w dniach 13-17 lipca 2009 roku w Drachten.
-ustalenie terminów i miejsc Przeglądów Hodowlanych oraz listy koni na poszczególne przeglądy
-rozważenie możliwości wynajęcia prezenterów holenderskich na przeglądy w Polsce
-informacja Zarzadu z Centralnej Inspekcji Ogierów w Leewarden
-czipowanie źrebaków w latach bez przeglądu
- omówienie problemów z opóźnieniami w korespondencji
-sprawa wprowadzenia numeracji Członka ZHKFwP oraz logowania się członków na forum strony internetowej przeznaczonej wyłącznie dla członków ZHKFwP
-rozwazenie możliwości wydania kalendarza oraz czasopisma /ujęcie w budżecie/
-rozważenie możliwości współpracy ze związkami hodowców koni fryzyjskich z krajów sasiedzkich /Niemcy,Rosja ,Szwecja,Czechy , Słowacja / oraz PZHK.

W załączeniu przesyłamy:

1.Protokół z V Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków za 2007 z dnia 08.11.2008
2. Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok
3.Sprawozdanie finansowe za 2008 rok
4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008
5.Propozycję terminów i miejsc przeglądów hodowlanych w 2009 roku
6.Projekt Budżetu ZHKFwP na 2009 rok

Wawrek, dzieki za słuszne uwagi.Poniżej projekt po poprawkach. Projekt porządku obrad może być jawny. Holendrzy zamieszczają porządek obrad nawet w dodatku do czasopisma ,,PHRYSO’’ .Świadczy to tylko o przejrzystości działania Związku.
____________________________________________________
PROJEKT PORZĄDKU OBRAD VI ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI FRYZYJSKICH W POLSCE
/ZA 2008 ROK/

Sobota,7 lutego 2009 roku

10:00-11:00 Rejestracja uczestników zjazdu-Warszawa /?/ ,recepcja w Sali……….
/regulowanie składek członkowskich za 2009 rok ,sporządzenie listy obecności/

11:00-16:00 Obrady , sala konferencyjna w ………………………..

1.Powitanie uczestników, usprawiedliwienie nieobecności i stwierdzenie quorum
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad /Prezes Zarządu/ ,wybór przewodniczącego obrad oraz komisji skrutacyjnej. /głosowania/
3.Przyjęcie Protokołu z V Walnego Zebrania Członków za 2007 rok z dnia 8 listopada 2008 roku /głosowanie-Uchwała/
4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu za 2008 rok-Anna Szczepańska,Prezes
5.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok /głosowanie-Uchwała/
6.Sprowozdanie finansowe-Magdalena Kucharczyk-Stafisz, Skarbnik /lub w zastępstwie Prezes Anna Szczepańska/
7.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008 rok./głosowanie-Uchwała/
8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Pan/Pani……………..../?/ Przewodniczący/a
9.Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej/głosowanie-Uchwała/
10.Zmiany w statucie/na wniosek Zarządu-głosowanie-Uchwała/
11.Zmiany w składzie Zarządu /rezygnacja Skarbnika-/głosowanie-Uchwała/
12..Wolne wnioski i dyskusja

Wybrane tematy do dyskusji:

-przedstawienie przez Zarząd Budżetu na 2009 rok .
- określenie jak mają być płacone składki /miesięcznie czy raz w roku/
-przedstawienie przez Zarząd Programu Szkoleń na 2009 rok , w tym zapewnienie udziału przedstawiciela ZHKFwP w szkoleniu ,,Education Week about the Fresian Horse 2009 w dniach 13-17 lipca 2009 roku w Drachten.
-ustalenie terminów i miejsc Przeglądów Hodowlanych oraz listy koni na poszczególne przeglądy
-rozważenie możliwości wynajęcia prezenterów holenderskich na przeglądy w Polsce
-informacja Zarzadu z Centralnej Inspekcji Ogierów w Leewarden
-czipowanie źrebaków w latach bez przeglądu
- omówienie problemów z opóźnieniami w korespondencji
-sprawa wprowadzenia numeracji Członka ZHKFwP oraz logowania się członków na forum strony internetowej przeznaczonej wyłącznie dla członków ZHKFwP
/sprawa b.ważna i do załatwienia od zaraz, co umożliwi komunikację i znacznie oszczędzi koszty/

-rozwazenie możliwości wydania kalendarza oraz czasopisma /ujęcie w budżecie/
-rozważenie możliwości współpracy ze związkami hodowców koni fryzyjskich z krajów sasiedzkich /Niemcy,Rosja ,Szwecja,Czechy , Słowacja / oraz PZHK.

W załączeniu przesyłamy:

1.Protokół z V Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków za 2007 z dnia 08.11.2008
2. Sprawozdanie Zarządu za 2008 rok
3.Sprawozdanie finansowe za 2008 rok
4.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008
5.Propozycję terminów i miejsc przeglądów hodowlanych w 2009 roku
6.Projekt Budżetu ZHKFwP na 2009 rok
7.Wniosek Zarządu w sprawie zmian w Statucie

Warszawa, 2006.10.03

PROTOKÓŁ

ze spotkania komisji skrutacyjnej Wspólnoty Mieszkaniowej “Bukowińska” z dnia 3 października 2006r..

W dniu 3 października 2006r. o godzinie 16.05 W barku Rezydencji Pod Orłem rozpoczęło się spotkanie członków komisji skrutacyjnej w pełnym składzie, czyli Pani Krystyny Chodelskiej, Pana Michała Las-Opolskiego oraz Pana Romualda J. Krukowskiego.

Pan Michał Las-Opolski przedstawił komisji dokumenty dotyczące zakończonego w dniu 26 września 2006r. zbierania głosów na uchwały nr 1/2006 oraz 2/2006, czyli kart do głosowania złożone przez osoby głosujące oraz pełnomocnictw złożonych przez pełnomocników na podstawie których składali swoje głosy w imieniu Mandantów.

Pan Romuald J. Krukowski rozpoczął pracę od zapoznania się z kartami do głosowania, do których wcześniej nie miał dostępu. Następnie rozpoczął przeglądanie złożonych / zebranych pełnomocnictw, które również były w posiadaniu Pana Las-Opolskiego. Wśród 50 pełnomocnictw poddał wątpliwości ważność niektórych dokumentów w związku z faktem, że nie posiadały wydrukowanych imion, nazwisk oraz adresów lub numerów dokumentów tożsamości, jak również wymienionych przez wystawiających numerów lokali dotyczących nadawanych pełnomocnictw (numery lokali dopisane odręcznie na niektórych pełnomocnictwach w górnym lewym rogu). Zapytany przez Pana Krukowskiego Pan Las-Opolski co do jego oceny tych dokumentów stwierdził, że są one ważne w związku z faktem, że są podpisane (dodajemy: nie wszystkie zostały podpisane czytelnym podpisem) i że istnieje możliwość zweryfikowania autentyczności tych dokumentów. Pan Krukowski oponował twierdząc, że według niego nie są to ważne dokumenty, a w związku z tym złożone karty głosowania na której to podstawie zostały złożone głosy również nie są ważne. W związku z różnicą zdań postanowiono wyjaśnić tą sprawę konsultując się z osobami kompetentnymi i na następnym spotkaniu Komisji wstępnie ustaloną na piątek, 6 października 2006r.) zweryfikowanie głosów na tej podstawie.

Jedno pełnomocnictwo zostało uznane za nieważne przez Pana Las-Opolskiego w związku z wystawieniem przez członka wspólnoty nowego pełnomocnictwa ( przedstawionego Komisji oraz złożonego przez Pana Krukowskiego na zebraniu), a nie będące wśród tych przyniesionych przez Pana Las-Opolskiego. Dotyczy lokalu numer 42.

Pełnomocnictwa do występowania w imieniu właścicieli lokali których prawomocność została zakwestionowana przez Pana Krukowskiego to następujące (w/g numerów lokali):

6; 69; 72; 73; 86; 98; 138 oraz 153 na Panią Jolantę Jachimowicz
7 oraz 22 na Pana Roberta Szczepanika
37 na Panią Krystynę Chodelską
59; 80 oraz 133 na Pana Wojciecha Warskiego
lokal nie podany-- pełnomocnictwo na Pana Bogusława Urbaniaka
52 oraz 99 na Pana Włodzimierza Wapińskiego
6; 30; 33; 92; 109; 115; 117; 132; 147 oraz 157 na Pana Zbigniewa Trojanowskiego

W związku z powyższym obecni członkowie komisji wstępnie uzgodnili termin 6 października 2006r. (godzina do ustalenia) jako termin kolejnego spotkania. Uzgodniono, że dokumenty jak poprzednio zostaną w posiadaniu Pana Michała Las-Opolskiego.

Komisja zakończyła pracę o godzinie 17.00.


1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych o ile zostali zgłoszeni w trybie § 41 ust. 2 statutu.
3. W skład Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka Rad przez dwie kolejne kadencje.
6. Na każdej części Walnego Zgromadzenia jest wybierany jeden członek Rady Nadzorczej.
7. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na swojej części Walnego Zgromadzenia spośród członków uprawnionych do uczestniczenia w tej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego wymagana jest jego pisemna zgoda na kandydowanie.
8. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:
- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
9. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.
10. Członkowie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
12. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowe –Skrutacyjnej.
13. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
14. Głos jest nieważny, jeżeli:
a) pozostawiono nieskreślone więcej niż jedno nazwisko kandydata,
b) karta wyborcza jest przekreślona,

Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo - Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. Do Rady Nadzorczej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największa liczbę głosów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej największej liczby głosów, Przewodniczący komisji mandatowo-skrótacyjnej zarządza ponowne głosowanie nad kandydaturami które uzyskały w głosowaniu największą liczbę głosów.

Co należy z tym zrobić?
19.05.07 odbyło się Zebranie Grupy Czlonkowskiej , w którym uczestniczyłam.
Porządek Obrad Grupy:
1.Otwarcie obrad
2. Stwierdzenie ważności zebrania
3.Wybór Przewodniczącego
4. Przyjęcie porządku obrad
5.Wybór komisji Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu za rok 2006
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansuza rok 2006
8. Zgłaszanie wniosków do porządku obrad WZPrzedstawicieli
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad
Porządku obrad Walnego Zebrania nie było , Prezes stwierdził że nie musi być , a wogóle to nikt nie będzie go pouczał, gdyż nie pierwsz raz robi zebranie .
Na zebraniu Grupy był Prezes z zastępcą , pracownik sółdz., przedst Grupy i Ja - członek.
Po 7 p. zadałam pytanie do przedst Grupy , Jak ocenia dziś własną decyzję podjętą rok temu o przyłączenie nie rentownej Spółdzielni?
Odpowidzi nie otrzymałam, gdyż zdanie Przedstawiciela wymaga to głębszego zastanowienia.
Złożyłam więc w/w pytanie na piśmie oraz na piśmie pytanie do Przewodniczącego Rady o ocenę własnej pracy i pracy Rady w zakresie wypełniania nadzoru i kontroli - po odbytej lustracji.
W p.8 Złożyłam pisemny wniosek do WZP wynikający z protokołu polustracyjnego , z krórym zapoznałam się we wrześniu 2006r , wnoszą jednocześnie o umieszczenie w porządku Obrad WZP rzeczowej i merytorycznej oceny Rady W ZAKRESIE NADZORU I KONTROLI.
Z uwagi na fakt że w 2006.było jedno NZP , poprosiłam o porządek obrad NZP , wyjaśniając , że jeśli taka ocena zosrała dokonana , wyofam wniosek.
Prezes poinformował że by mieć wgląd do tego typu dokumentów muszę złożyć pisemny wniosek do zarządu i poczekać na odpowiedz.
Na tym Prezes zamknął zebranie.
Dnia 21.05.07 złożyłam taki wniosek.
Wczoraj tj 5.06.07 otrzymałam nast odpowiedz:
Dokumenty : porządek obrad i protokół oraz protokół z Zebrania Grupy członkowskiej w dn 19.05.07 mogę obejrzeć 16 lipca 2007r w
godz. 11-13 .
W sprawie złożonego wniosku : "iż wnioskowany przeze mnie punkt porządku obrad nie zyskał poparcia wymaganej większości.Zgodnie ze statutem Uprawnieni do zwołania Walnego Zebrania mogą również żdać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warynkiem wystąpienia z tym żądaniem na 10 dni przed terminem WZP.
Uprawnieni w oparciu o statut są ZGCzłonkowskich 1/5 ogółnej liczby członków , lub 1/3 Przedstawiciel.
Dziś w siedzibie Spółdzielni przeczytałam ogłoszenie :
Dnia 25.06.07. odbędzie się WZP
PORZĄDEK OBRAD
do p 7 podobnie jak Zebranie Grupy Członkowskiej
p.7. Przedstawienie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej ekspertyzy finansowej firmy
p.8 Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
p.9 Podjęcie Uchwały w sprawie wyborów Członków Rady Nadzorczej
10. Wolne wnioski
Proszę o pomoc i wsparcie . Dziękuję

Nauczony znikaniem ważnych postów zacząłem robić kopie co istotniejszych moich wypowiedzi. A oto jedna ze skasowanych Buhi buhi ^_^

"Działam już piąty rok w Samorządzie szczebla ogólnouniwersyteckiego i nie sposób nie odnieść się do tak ważnej kwestii.
Fakt powstania Zarządu Tymczasowego w tym czasie bardzo mnie zaniepokoił. Niepokojących jest zresztą wiele przesłanek, niektóre z nich chciałbym przedstawić:

- czas rezygnacji większości członków powołanego Zarządu przez Parlament oznacza faktyczną niemożność zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Studentów UW, na którym to posiedzeniu będzie kworum (kworum konieczne jest do podjęcia jakichkolwiek decyzji);

- jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że w komunikacie Krzysztofa Berendy istnieje zapis, że rezygnacja została "podjęta po kilku miesiącach wzajemnych konsultacji". Z tego co wiem, nie były to konsultacje podejmowane ni z przewodniczącą Stokłosą, ni z członkami Zarządu, którzy nie złożyli rezygnacji. Odpowiedzialne postrzeganie Samorządu powinno implikować rezygnację ze stanowiska w momencie, gdy Parlament będzie mógł się zebrać i powołać nowy Zarząd. Zarząd posiadający legitymację do podejmowania finansowych decyzji.

- już Andrzej Satory-Wąsik słusznie zauważył, że Zarząd Tymczasowy jest organem, który zapewni działanie Samorządu do czasu jak najszybszego powołania przez Parlament nowego Zarządu. Rezygnacja została złożona w najgorszym możliwym momencie - de facto Parlament zbierze się dopiero w październiku;

- jeżeli chodzi o poruszaną w oświadczeniu kwestię, że "Zarząd pod kierownictwem Rity Stokłosy, wkrótce po jego powołaniu, wyczerpał możliwości współpracy z Przewodniczącą. Mieliśmy przy tym nadzieję, że nieskuteczność kierownictwa Przewodniczącej Stokłosy jest jedynie krótkotrwałym zjawiskiem" - ten fragment tak naprawdę mówi sam za siebie. Można tylko dodać jeszcze, że przy dyskutowaniu nad działalnością poszczególnych członków Zarządu najwięcej zastrzeżeń było nie do Przewodniczącej, lecz do wkrótce zawieszonego Grzegorza Rogólskiego;

- "Sytuacja permanentnego konfliktu Przewodniczącej z Zarządem była świadectwem braku legitymizacji koleżanki Rity Stokłosy do sprawowania piastowanej przez nią dotychczas funkcji" - przypominam, iż koleżanka Stokłosa zdobyła wymaganą większość głosów na Parlamencie Studentów UW dnia 8 grudnia 2004 r.;

- "Naszym celem jest uczynienie Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego sprawnie działającą instytucją" - ciężko jest mi uwierzyć w możliwość wypełnienia tego postulatu biorąc pod uwagę jakie osoby się znalazły w składzie Zarządu Tymczasowego - Prezydium, które już w tej kadencji pełniło funcję Zarządu Tymczasowego do tej pory nie złożyło sprawozdania ze swej, wielokrotnie krytykowanej działalości jako organ zastępczy; Łukasz Derda - o doświadczeniu tej osoby na stanowisku kierowniczym nie słyszałem, szczególnie w środowisku, w którym nie dane mu było działać (organ Samorządu ogólnouniwersyteckiego); no i w końcu Piotr Pomianowski.
Jeszcze jako Wicemarszałek Prezydium Parlamentu Studentów pamiętam jak wiele błędów i szkodliwych działań przyniosła działalność kolegi jako członka Komisji Skrutacyjnej, z której to funkcji sam złożył rezygnację "pod naciskiem" (zastanawiam się czy "naciski" mogą sie powtarzać), a jako parlamentarzysta wielokrotnie był przywoływany do porządku z wpisaniem do protokołu za zakłócanie obrad lub naruszenie Regulaminu. Obecnie pełni on funcję Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej Parlamentu Studentów - o tej działalności nic nie wiem - mnie dochodzą słuchy, by owa Komisja działała.

- biorąc pod uwagę powyższy punkt, należy się zastanowić nad kompetencjami w/w osób do sprawowania obowiązków należących do Zarządu. Rzeczą oczywistą jest, że osoby, które mają małe lub nikłe doświadczenie potrzebują czasu, bo ogarnąć sprawy, które są ich domeną. Mam nadzieję, że kilku miesięczne rozmyslania "zrezygnować czy nie" połączone były ze szkoleniem przyszłych członków do pełnienia wspomnianych funkcji. Wymienić należy m.in. sferę socjalną (np.: kwestia akademinków nasila się przed rozpoczęciem roku akademickiego), sferę informowania studentów (kuleje od początku kadencji tego Zarządu), sferę imprez kulturalnych (np.: za Campus Międzyzdroje, największy obóz zerowy dla studentów w Polsce, odpowiedzialna była Agata Niedolistek, która na koncie miała choćby organizację tegorocznych Juwenaliów - pewnie zostanie odsunięta od tego projektu) i choćby kwestie Zarządzania biurem Samorządu i związanych z remontem wakacyjnym przenosin do innej siedziby. Pytanie czy Zarząd Tymczasowy znalazł już ludzi gotowych do pracy (Sekcje Zarządu dotychczasowego miały na to pół roku).
Czy wspominałem już, że w Regulaminie Samorządu Studentów UW jest przepis, że Zarząd Tymczasowy nie może podejmować decyzji finansowych? Ten przepis istnieje i ma się dobrze.

Podsumowując uważam, że pomimo deklaracji przemyślanych działań prekursorzy, jak to już się mówi "junty", nie wiedzieli do końca (i nadal nie wiedzą) na co się porywają."

WYBORY DO RADY MIESZKAŃCÓW

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UW ogłasza w Domu Studenta nr 3 wybory do:
• Rady Mieszkańców DS nr 3 (I. mandatów - 5),

Kalendarz wyborczy:
Do 30.11.2007 — zgłaszanie kandydatur
Kandydatury należy zgłaszać w godzinach 9.00-16.00 w biurze Samorządu UW, Krakowskie
Przedmieście 24, Warszawa, tel./fax 552 08 09, 552 26 12.

Zgłoszenie każdej kandydatury musi zawierać:

imię i nazwisko kandydata,
nazwę jednostki, w której studiuje kandydat,
nr albumu kandydata w danej jednostce,
nr pokoju w DS., w którym mieszka kandydat zgodę na kandydowanie,
oświadczenie o posiadaniu biernego prawa wyborczego w DS, zgodnie z wymogami określonymi w §14 ust. 2 Regulaminu Samorządu Studentów UW.

Wskazane jest, by zgłoszenie zawierało też telefon kontaktowy i adres e-mail kandydata. Zgłoszenie może zawierać nazwisko i imię oraz telefon kontaktowy do osoby, którą kandydat proponuje do Komisji Skrutacyjnej.

Można zgłaszać kandydatury w formie list kandydatów. Kandydatury te zostaną umieszczone wspólnie na karcie do głosowania. W zgłoszeniu listy podaje się na każdej karcie zgłoszenia nazwę listy, nazwisko i imię pełnomocnika listy (jednego z kandydatów) oraz numer telefonu kontaktowego do niego. Wskazane jest, by zgłoszenie listy kandydatów zawierało też telefony kontaktowe i adresy e-mail wszystkich kandydatów. Pełnomocnik listy może zawrzeć w zgłoszeniu nazwiska i imiona oraz telefony kontaktowe do co najwyżej dwóch osób, które lista kandydatów proponuje do Komisji Skrutacyjnej.

Wzory zgłoszeń są dostępne w biurze Samorządu oraz na stronie internetowej UKW SS.

4.12.2007— głosowanie

Procedurę wyborczą w dniu głosowania przeprowadzi Komisja Skrutacyjna powołana przez Uczelnianą Komisję Wyborczą SS UW. W jej skład wejdą osoby zaproponowane przez kandydatów oraz pełnomocników list.

Głosowanie odbędzie się na parterze budynku w godzinach 17.00-21:00.
Głosować będzie się na określonych kandydatów, najwyżej tylu, ile mandatów jest do obsadzenia w danym organie. Będzie można głosować na kandydatów z różnych list, o ile takie zostaną zgłoszone.

Głosujący okazują ważną legitymację studencką lub ważny indeks UW oraz kartę mieszkańca DS. Mężów zaufania zgłasza się na piśmie do chwili rozpoczęcia procedury liczenia głosów.

Wyniki wyborów zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie protokołu wyborczego w budynku bezpośrednio po jego sporządzeniu. Zostaną też umieszczone na stronie UKW SS w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania.

Kontakt z Uczelnianą Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW (UKW SS) - Krakowskie Przedmieście 24 p. 20; tel./fax: 5520809, 5522612; tel. kom.: 602-695-769; e-mail: ukw@samorzad.uw.edu.pl.

Więcej informacji o wyborach i uchwały UKW SS na stronie samorząd.uw.edu.pl/ukw
_________________

GORĄCO ZACHĘCAMY DO KANDYDOWANIA I GODNEGO REPREZENTOWANIA INTERESÓW NASZYCH MIESZKANCÓW

NAWET JESLI CZASEM TROCHE BOLI TO NA PEWNO ZAWSZE WZMACNIA

a może w Instal?

Raport bieżący nr 24/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
czytaj dalej

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r.

8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom. Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.075.000 zł / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych / w drodze publicznej subskrypcji akcji serii F o wartości 1 zł każda.

13. .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15.Wolne wnioski.

16.Zamknięcie obrad.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 23 maja 2007 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-30 maja 2007 roku w godzinach 8.00-15.15.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z

rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z

opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i

otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę

przed rozpoczęciem obrad.

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87/2007 z dnia 7 maja 2007 r.
Jan Makowski - Prezes Zarządu

...może się zagotować:

Raport bieżący nr 25/2007
Podstawa prawna:

Dnia 26.04.2007r. w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym XVIII Wydział dla spraw upadłościowych i naprawczych odbyło się posiedzenie sądu upadłościowego rozpoznającego ponownie sprawę upadłości z możliwością zawarcia układu spółki INSTAL-LUBLIN S.A. Sąd odroczył ogłoszenie orzeczenia w niniejszej sprawie do dnia 8 maja 2007r.
Jan Makowski - Prezes Zarządu
Tomasz Flis - Członek Zarządu - Wiceprezes

Źródło informacji: Emitent

... i coś jeszcze...

31.05.2007- WZA m.in. ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki o 6.075.000 zł w drodze publicznej subskrypcji akcji serii F

pozdr gajos

www.pzszach.org.pl
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Walne Zgromadzenie Delegatów
Polskiego Związku Szachowego, część II
Warszawa, 28 października 2006 r.

Zarząd Polskiego Związku Szachowego zwołuje na 28 października 2006 r., godzina 1100, II część obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach, której przedmiotem będzie kontynuacja obrad z dnia 26 listopada 2005 r.

Sala obrad: Centrum Konferencyjne Koara Expo w Warszawie, położone blisko ścisłego centrum stolicy przy ul. Poligonowej 30, bezpośrednio przy Trasie Łazienkowskiej.

Mapka: http://www.koaraexpo.com.pl/html/kontakt_m.html

W związku z powyższym, wykonując uchwałę I części WZD w sprawie przygotowania poprawionego i uzupełnionego projektu Statutu Związku, Zarząd wystąpi do WZD o stosowną korektę w PORZĄDKU OBRAD.

Jednocześnie Zarząd zwróci się do WZD o uzupełnienie PORZĄDKU OBRAD o sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2005, co pozwoli wypełnić obowiązki statutowe w tym zakresie w bieżącym roku.

Załączniki:

1. Regulamin obrad WZD.
2. Zaproszenie delegatów.

Uwagi:

* protokół I części WZD oraz projekt nowego Statutu zostały opublikowane na stronie internetowej PZSzach,

* sprawozdania władz PZSzach za okres XI 2005 r. - X 2006 r. zostaną opublikowane na stronie na minimum 7 dni przed II częścią WZD.

W imieniu Zarządu PZSzach

P r e z e s
mgr Janusz Woda

REGULAMIN OBRAD

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSzach.
Warszawa, 28 października 2006 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego (zwane dalej WZD) obraduje w oparciu o Statut PZSzach uchwalony w dniu 11 grudnia 1999 r. oraz niniejszy Regulamin, zgodnie z przyjętym przez delegatów Porządkiem obrad.

§ 2

W WZD uczestniczą:

1. z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych Związku, tj. klubów będących stowarzyszeniami kultury fizycznej lub sportowymi spółkami akcyjnymi, mającymi osobowość prawną,

2. z głosem doradczym:

* delegaci członków wspierających - innych klubów, nie wymienionych w p. 1,
* członkowie władz Związku, jeżeli nie są delegatami,
* członkowie honorowi Związku,
* przedstawiciele kolegium sędziów i trenerów oraz komisji rozwiązywania zadań szachowych, komisji kompozycji szachowej i komisji szachów korespondencyjnych.
* przedstawiciele Ministerstwa Sportu,
* zaproszeni goście.

§ 3

Dla ważności obrad WZD wymagana jest obecność dowolnej liczby delegatów.

§ 4

1. Obradami WZD kieruje przewodniczący lub jego zatępca, wybrani w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Przewodniczący obrad powołuje protokolanta za zgodą większości delegatów.

§ 5

Przewodniczący, kierując obradami WZD:

* czuwa nad przestrzeganiem Statutu PZSzach oraz Regulaminu obrad,
* przestrzega zatwierdzonego przez WZD Porządku obrad,
* dba o sprawny przebieg obrad,
* reguluje kolejność wystąpień,
* podejmuje decyzje w sprawie trybu załatwiania zgłaszanych wniosków,
* zarządza głosowania,
* przedstawia kandydatury do komisji roboczych Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. WZD wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, komisje robocze:

* Mandatową (3 osoby) - w celu stwierdzenia prawomocności obrad,
* Uchwał i Wniosków (3 osoby) - w celu opracowania i przedłożenia projektów wnio sków i uchwał zgłoszonych w trakcie obrad,
* Skrutacyjną (3 osoby) - w celu liczenia głosów.

2. Wybór członka komisji może być dokonany po wyrażeniu przez kandydata zgody na udział w jej pracach.

3. Komisje wybierają spośród siebie przewodniczących, którzy kierują ich pracami oraz przedstawiają WZD sprawozdania.

§ 7

1. Uczestnicy obrad zabierają głos w dyskusji na podstawie pisemnych zgłoszeń, kierowanych do przewodniczącego obrad.

2. Prawo do zabierania głosu mają wszyscy wymienieni w § 2 niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Uchwały WZD zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% delegatów przybyłych na obrady.

2. Zwykła większość głosów oznacza, że głosy delegatów wstrzymujących się są zaliczane tylko do liczby oddanych głosów; o rezultacie głosowania decyduje liczba głosów oddanych za wnioskiem lub przeciw niemu.

3. W przypadku zgłoszenia wniosków przeciwstawnych lub kilku wniosków w tej samej sprawie przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek najdalej idący.

§ 9

Sprawy nie ujęte w Regulaminie obrad rozstrzyga przewodniczący WZD, po ewentualnej konsultacji z jego uczestnikami.

UWAGA:

Powyższy Regulamin WZD został zatwierdzony przez delegatów w dniu 25.11.2005 r. w trakcie I części obrad.

ZAPROSZENIE

Członkowie Polskiego Związku Szachowego
Członkowie Honorowi Polskiego Związku Szachowego

Polski Związek Szachowy zaprasza na II część Walnego Zgromadzenie Delegatów, stanowiącą kontynuację obrad z 2005 r.,

w sobotę 28 października 2006 r., o godz. 11.00

Sala obrad: Centrum Konferencyjne Koara Expo w Warszawie przy ul. Poligonowej 30

mapka: http://www.koaraexpo.com.pl/html/kontakt_m.html

Zarząd PZSzach złożył do Sekretariatu WZD wniosek o uzupełnienie PORZĄDKU OBRAD zatwierdzonego w dniu 26 listopada 2005 r. o sprawozdania władz Związku za okres XI 2005 r. - X 2006 r. i zatwierdzenie projektu nowego Statutu PZSzach.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Wojewódzkie Związki Szachowe o powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Delegatów wszystkich klubów działających na terenie danego województwa, które uregulowały składki za 2006 rok.

Przypominamy, że zgodnie z § 21 Statutu PZSzach prawo głosu stanowiącego na WZD posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni PZSzach, natomiast członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w Zjeździe z głosem doradczym.

Wszystkie wybrane w trakcie I części WZD osoby i komisje będą pełnić nadal powierzone im funkcje; ewentualne uzupełnienie nastąpi w wypadku nieobecności wybranego w 2005 r. delegata, w głosowaniu jawnym.

Delegaci, którzy uczestniczyli w I części WZD otrzymają mandat po okazaniu w recepcji dowodu osobistego i złożeniu podpisu na liście obecności. Wszyscy pozostali delegaci, których należy zgłosić do biura PZSzach pisemnie względnie pocztą internetową do dnia 23 października 2006 r., otrzymają mandat po przedłożeniu w recepcji upoważnienia potwierdzającego ich delegację, podpisanego przez Prezesa Klubu oraz po okazaniu dowodu osobistego i złożeniu podpisu na liście obecności.

Z pozdrowieniami,

Za Zarząd PZSzach

P r e z e s
mgr Janusz Woda